f

Vi er et maskinentreprenørfirma som driver med ulike typer arbeider: Grunnarbeid til ulike formål, vi legger belegningsstein for deg, setter opp forskjellige typer støttemurer og utfører drenering rundt hus og bygninger.

Har lang erfaring med planeringsjobber/pussing som for eksempel det å opparbeide skiløyper.

Ta kontakt for andre typer oppgaver!

 

s
 

Copyright Leif Anders Kasin 2012